Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto Upravnog referenta – komunalni redar i poslovi uprave groblja