OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/17-01/05, URBROJ 2170-09-06/11-19-110, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 26. srpnja 2019. godine raspisan javni natječaj za prodaju zemljišta.

TEKST NATJEČAJA