Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne infrastrukture objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata