Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručnog suradnika/ce za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel radi privremenog povećanja opsega posla objavljuje slijedeću:

 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja