Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja