Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću

Obavijest  o  vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pisano testiranje za kandidate koji su dostavili uredne prijave te ispunili formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja posla na radno mjesto: Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 24. svibnja 2018. godine (u daljnjim tekstu: Oglas), održati će se u četvrtak,  14. lipnja 2018. godine u zgradi Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3 (1. kat) s početkom u 12.00 sati.

Pisano testiranje provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/ kandidatkinja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji/koje su dostavili uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i pozvani su na pisano testiranje i provjeru rada na računalu putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi pisanom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni Oglas.

Kandidati koji nisu dostavili uredne prijave ili ispunili formalne uvjete iz Oglasa nisu pozvani putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas i ne mogu pristupiti testiranju.

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavljeni su na web-stranici Općine Viškovo.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata/kandidatkinja zatražit će se predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanje identiteta.