OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i uputu o pravilima provođenja postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA POSTUPKA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI