Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za radno mjesto Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti