Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne  infrastrukture, objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje