Odluka o poništenju oglasa

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) donosi

Odluku o poništenju oglasa