Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla

Podatci uz oglas