Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci vezani uz oglas