Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Na temelju članka 19. i članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi zamjene duže odsutnog službenika

Podaci uz natječaj