Ugovori sklopljeni u 2013. godini - stanje na dan 13.12.2013. godine