Izgradnja autobusnih ugibališta na LC58047 na području naselja Stupari-Petrci-Blažići

Uvođenjem autobusne linije za naselje Blažići i Petrci povećat će se pokrivenost područja Općine Viškovo za korištenje usluga javnog prijevoza. Općina Viškovo je započela aktivnosti na izvođenju četiri nova autobusna ugibališta uz lokalnu prometnicu LC58047 i jedno autobusno okretište na nerazvrstanoj prometnici u naselju Blažići.
Predmetne pozicije ugibališta su sukladne očitovanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije...

Nakon provedenog javnog natječaja, izabrana je tvrtka GRAĐEVINAR d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje predmetnih radova. Dana 1. listopada 2013. godine izvođač je uveden u posao. Ugovorna vrijednost radova je 228.160,71kn (bez PDV-a), a rok izvedbe je 80 kalendarskih dana.