Izgradnja vodovodnog ogranka Donji Jugi

Dana 6. studenog 2019. godine počeli su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Donji Jugi od glavne ceste do kućnog broja 5. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. Tijekom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od oko 93 m, promet će se privremeno odvijati uz regulaciju prometnim znakovima, odnosno sukladno prometnom elaboratu izrađenom od tvrtke Aqua plan d.o.o.

Izvođač građevinskih radova je MK Gradnja d.o.o. iz Viškova, dok usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova obavlja tvrtka HOUSE d.o.o. iz Rijeke. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 340.000,00 kn (bez PDV-a).