Javna tribina Nepoštena poslovna praksa

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske organizira javnu tribinu „Nepoštena poslovna praksa“ na kojoj će informirati i educirati potrošače o radnjama trgovaca koje se sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju nepoštenom poslovnom praksom. Potrošačice i potrošači će se informirati i educirati da u nepoštenu poslovnu praksu uz zavaravajuće radnje i zavaravajuća propuštanja spada i agresivna poslovna praksa. Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije, zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući njezino cjelokupno predstavljanje, pa čak ako je informacija činjenično točna, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača, čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.

Javna tribina „Nepoštena poslovna praksa“ održat će se u Kaštelu Petra Zrinskog, Ul. Petra Zrinskog 3, Čabar, u subotu, 16. listopada ove godine, s početkom u 10 sati. Dolazak je potrebno potvrditi do srijede 14. listopada ove godine na e-mail adresu potrosacica@potrosacica.hr

Javnu tribinu „Nepoštena poslovna praksa“ financira Primorsko-goranska županija. Grad Čabar je besplatno ustupio prostor u Kaštelu Petra Zrinskog za održavanje javne tribine.