Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” (Broj: 3/2022 od 15. studenog 2022. godine), a sukladno odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) i članka 22. Statuta javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara”, (Broj: 1/2022 od dana 11. studenog 2022. godine), Upravno vijeće javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”, raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove u kulturi Kuća halubajskega zvončara.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 137/2022 i dostupan je na sljedećem linku.