Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 976-01/23-01/07 URBROJ: 2170-35-04/10-23-2) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), načelnica Općine Viškovo raspisuje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Obrazac 1 - podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju