Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj dana 17.01.2023. godine raspisuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 13.02.2023. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.