Javnozdravstvena radionica o cijepljenju

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Općine Viškovo i Dječjeg vrtića Viškovo, u utorak, 14. studenog 2017. godine, u Dječjem vrtiću Viškovo s početkom u 17.00 sati održat će se radionice u sklopu javnozdravstvenog programa ABeCeDa rava i obveza pacijenata i zdravstvenih radnika u ostvarivanju zdravstvene zaštite s pravnog, medicinskog i društvenog aspekta.

Naziv radionica je  "Zakonska obveza cijepljenja- sukob dvaju prava -roditeljskog prava i prava na život djeteta i Odbijanje medicinskog zahvata. Predavači: Aleksandra Ćuić, mag. iur., Dr.sc. Tatjana Čulina, dr.med. i Hermina Trošelj, dipl. univ. spec. oec.