Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je dodatne upute za pojedince, a vezano uz prilagodbu svakodnevnog života u Hrvatskoj novonastalim okolnostima i trenutnoj epidemiološkoj situaciji. 

Upute - što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje dostupne su na sljedećoj poveznici:

Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj