Konstituiran Savjet mladih Općine Viškovo

U vijećnici Općine Viškovo u Saršonima jučer je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Viškovo. Članovi Savjeta mladih su Andrej Mandić, Tanja Vrbanac, Nadia Mujić, Borna Suljanović i Fran Blažić.  Oni su za predsjednika jednoglasno izabrali Bornu Suljanovića, za zamjenika predsjednika Frana Blažića, a za predstavnicu viškovskih mladih u Savjetu mladih Primorsko-goranske županije Nadiu Mujanović. Odluku o izboru članova Savjeta mladih donijelo je Općinsko vijeće Općine Viškovo na sjednici održanoj 14. svibnja ove godine nakon obrade prijava pristiglih na ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidature za članove savjeta mladih općine Viškovo.

„Zahvaljujem se kolegama na ukazanom povjerenju, nadam se dobroj komunikaciji i suradnji iz koje će proizaći i određeni rezultati“, rekao je predsjednik Savjeta mladih Općine Viškovo Borna Suljanović.  

Konstituirajuću sjednicu vodio je predsjednik Općinskog vijeća Bojan Kurelić koji je članovima čestitao i poručio da budu uporni. Istaknuo je da, sukladno Zakonu o savjetima mladih, mandat članova Savjeta mladih traje koliko i mandat Općinskog vijeća odnosno do lokalnih izbora koji se održavaju treće nedjelje u svibnju iduće godine. Članovima Savjeta je poručio da ih ta činjenica ne obeshrabri nego motivira, kako za rad tako i za eventualnu kandidaturu nakon isteka prvog mandata.  

„Komunicirajte s mladima, udrugama i pojedincima. Tražite sredstva koja će vam malo tko odbiti ako imate kvalitetne prijedloge. Mi smo vam na usluzi, a ja osobno imam puno iskustva u radu s mladima i stojim vam na raspolaganju.“, rekao je Bojan Kurelić.

Čestitkama se pridružila i općinska načelnica Sanja Udović rekavši kako u Viškovu ima nešto više od 3 tisuće mladih od 15 do 30 godina života.

„Drago mi je da ste prepoznali svoju priliku, bili ste uporni u prijavama pa sam zadovoljna što smo i konstituirali Savjet mladih. Imala sam priliku surađivati s bivšim sazivima i mogu reći da je vaša uloga kao članova savjeta mladih u smislu suradnje s predstavničkim tijelom i izvršnom vlašću izuzetno važna. Prijašnji sazivi davali su konstruktivne prijedloge koji su bili uvršteni ili kroz prijedloge akata koje donosi Općinsko vijeće ili u smislu kreiranja programa za koje se pokazalo da su od šireg interesa naših mladih mještana što je jedan mjerljiv doprinos rada i funkcioniranja Savjeta mladih. Imamo velika očekivanja od vas, nemojte da vas to obeshrabri nego motivira, vi ste prepoznali priliku i počeli proaktivno promišljati sredinu i okruženje u kojem živite. Nadam se da ćete kroz svoje razmišljanje i aktivizam unaprijediti život mladih ljudi s Viškova i biti kvalitetan korektiv u donošenju odluka Općinskog vijeća i mene kao načelnice“, poručila je mladima općinska načelnica Sanja Udović i članovima predložila da prouče Program za mlade Općine Viškovo 2024.-2026. kojeg je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće krajem prošle godine.

Zamjenik općinske načelnice Denis Mladenić članovima Savjeta mladih zahvalio je na angažmanu te ih pozvao da budu aktivni i predlažu aktivnosti koje će dodatno poboljšati položaj mladih u Viškovu.