HALUBAJKE VIŠKOVO

Ovlaštena osoba: Marija Denić Zoranović
Adresa: Marinići 9
Kontakt: 051/681505; 091/6675824
e-mail: marija.denic@crosig.hr; mateakneevi@yahoo.com
Web stranice: www.udrugahalubajkeviskovo.hr