MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD "HALUBJAN"

Ovlaštena osoba: Goran Vuković
Adresa: Vozišće 3
Mob:  091/5973083
e-mail: mericazic@gmail.com
Web adresa: kud-halubjan-viskovo.weebly.com

Zbor "Halubjan" je mješoviti pjevački zbor koji više od stotinu godina njeguje autohtonu glazbenu tradiciju Halubja i Hrvatskog primorja, pjevajući pjesme raznolikog karaktera (zabavne, crkvene i duhovne, na čakavskom narječju i narodne pjesme s područja cijele Hrvatske, himne...).
Kvalitetnim izvedbama na brojnim nastupima u svojem kraju, diljem Hrvatske i u inozemstvu, zbor je postigao brojne nagrade i priznanja.