UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA AMATERA "BRAĆA BAŠTIJAN“

Ovlaštena osoba: Zdenka Cetina
Adresa: Vozišće 3
Kontakt: 091/5139736
e-mail: zdenka.sirola@ri.t-com.hr 

Udruga „Braća Baštijan“ osnovana je 2006. godine s ciljem opuštanja odraslih članova u smislu likovnosti i kreativnosti, a broji oko 50-ak članova. Programom je prilagođena početnicima i svima onima koji bi željeli steći iskustva u tom području. Grupe se sastaju tijekom cijele godine, jednom tjedno, a izložbe su sve češće i traženije. U sklopu udruge djeluje i likovno-literarna radionica na čakavskom narječju za djecu osnovnoškolske dobi sa ciljem održavanja zavičajnosti i općenito života i kulture ovoga kraja.