Natječaj za davanje u zakup javnih površina za prigodnu prodaju božićnih jelki