Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2023./2024.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), i članka 8. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima („Službene novine Općine Viškovo broj  18/22 i 14/23) Općinska načelnica Općine Viškovo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2023./2024.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2023./2024.

Prijavni obrazac - učenici

Prijavni obrazac - studenti

Natječajna dokumentacija za stipendiranje predaje se u zatvorenoj koverti sa naznakom “ne otvarati - natječaj  za stipendiranje učenika" odnosno "ne otvarati - natječaj za stipendiranje studenata" i to:

- ubacivanjem u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u pisarnicu Općine zaključno do 
 20. studenog 2023. godine do 13,30 sati.

- putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo – zaključno sa danom 
  20. studenog 2023. godine 

- osobnom dostavom u Pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3 – zaključno sa danom 
  20. studenog 2023. godine, u uredovno radno vrijeme Pisarnice za stranke 

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Natječaja ne smatra se kandidatom na Natječaju.

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Odluka o visini ukupnih financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2023/2024.

Poveznica na listu deficitarnih zanimanja temeljem preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Primorsko – goransku županiju:

https://www.hzz.hr/app/uploads/2023/07/preporuke_22kor-1.pdf