Nepoštivanje pravila ponašanja na Groblju Viškovo

Groblja su mjesta posebnog pijeteta prema pokojnicima i pa se na istima moramo ponašati dostojanstveno  i prikladno, uvažavajući propisani red  korištenja groblja. 

U posljednje vrijeme utvrđeno da pojedini posjetitelji groblja  neovlašteno otvaraju rampe za kolne prilaze koji su namijenjeni izvođenju radova te se sa vozilima ulazi u prostor groblja. Komunalne površine na groblju nisu namijenjena za promet vozila i na istima nije dozvoljen promet sukladno zakonskim propisima  i   Odlukom o grobljima Općine Viškovo . Ovakvo ponašanje dijela posjetitelja nije u skladu sa redom na groblju koji je propisan a uslijed navedenoga evidentirano je  oštećivanje  imovine ( rampi, bravi i sl.)

Kako bi spriječili takvo neprihvatljivo ponašanje uprava groblja će dodatno  na svim kolnim pristupima groblju  postaviti  naprave za kontrolu ulaza. Sukladno odluci o Odluci o grobljima Općine Viškovo  posjetitelji groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.
Na groblju osobito  je zabranjeno:   
-          bukom narušavati mir na groblju, 
-          prometovati bilo kakvim vozilom osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,
-          dovoditi pse i druge životinje, 
-          gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove,  spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje  te pisati po grobnim spomenicima i znakovima,
-          trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,
-          sađenje po vlastitom nahođenju korisnika,
-          graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja, 
-          uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl. 

Također, na groblju Viškovo istaknut je akt o pravilima ponašanja na Mjesnom groblju Viškovo te molimo sve korisnike da isti poštuju.   

Uprava Groblja 

Karta groblja

Oznake ulaza