Obavijest Komunalnog društva Čistoća o odvozu glomaznog otpada

Od ponedjeljka 18. svibnja 2020. godine, na cijelom području djelovanja KD-a Čistoća ponovno se uspostavlja usluga odvoza glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika. Kao i do sada, korisnici usluge moraju podnijeti ispravno i u cijelosti popunjen Zahtjev za odvoz glomaznog otpada te ga dostaviti prema uputama dostupnim na mrežnim stranicama Čistoće.
Putem navedene usluge i po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti i odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica, a što do sada većina nije koristila. Naime, upravo zbog ekspanzije veće količine nepropisno odloženog glomaznog i zelenog otpada po svim jedinicama lokalne samouprave, odnosno širenja divljih deponija, KD Čistoća hitno ponovno uspostavlja ovu uslugu, a prije no što su stečeni svi uvjeti, kako bi na ovaj način prevenirali daljnje neodgovorno ponašanje korisnika.