Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinske načelnice Općine Viškovo o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja za javnu raspravu, KLASA: 350-01/23-01/6, URBROJ: 2170-35-06/06-24-18, dana 23. svibnja 2024. godine, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) (u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se u razdoblju od 17. do 25. lipnja 2024. godine.

Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 10:00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Viškovo (https://www.opcina-viskovo.hr/).

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 18. lipnja 2024. godine u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, 51216 Viškovo, u 16:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana upućuju se do 25. lipnja 2024. godine na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili  e-poštom: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.