Obavijest o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16., 101/17., 114/22., 114/23.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, br. 17/23.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2024. godinu do 31. ožujka 2024. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Također, kućom za odmor smatra se svaka zgrada/kuća dovršena, odnosno očuvana u mjeri da ju se može upotrijebiti povremeno ili sezonski, što podrazumijeva najmanje činjenicu da je na objekt postavljena vanjska stolarija te da postoji sanitarni čvor. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 1,60 eura godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novosagrađenih kuća, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 01. travnja prethodne godine do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez promijenjen broj četvornih metara korisne površine te svi novi vlasnici kuća za odmor za kuće koje su u navedenom razdoblju promijenile vlasnike.

Porez na kuće za odmor odnosi se na vlasnike apartmana, ali i na građane bilo Republike Hrvatske ili EU-a koji imaju nekretnine na području Općine Viškovo koje koriste za povremeni boravak.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, člankom 56. Zakona o lokalnim porezima propisane su novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 130,00 do 1.990,00 eura, za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1.320,00 eura.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se preuzeti u pisarnici Općine Viškovo (Vozišće 3) ili preuzeti na službenoj stranici Općine na sljedećoj poveznici: https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=36&requestID=32

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu može se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.