Obavijest o produženju roka

Dana 12. travnja 2024. godine vlasnici zakonito izgrađenih nekretnina u blizini deponija Viševac koji su temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Viškovo stekli pravo na obeštećenje za umanjenu vrijednost nekretnine su pozvani da dostave ažurirane podatke ukoliko je došlo do promjene računa za isplatu ili ukoliko je došlo do promjene nositelja prava na obeštećenje.

ROK ZA DOSTAVU PODATAKA PRODUŽUJE SE DO 12. srpnja 2024. GODINE

Popunjen i potpisan obrazac s podacima i potrebnom dokumentacijom vlasnici nekretnine koji su i nositelji prava na obeštećenje trebaju dostaviti Općini Viškovo osobno ili putem pošte na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3 ili putem elektoničke pošte na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr

OBRAZAC