Obavijest o radovima na građenju trafostanice u naselju Marčelji

Obavještavaju se mještani da će se od 13.11.2017. do 5.1.2018. godine izvoditi radovi na građenju trafostanice, 20 kV kabelskog priključka i kabelske niskonaponske mreže u naselju Marčelji.

Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa tijekom koje će nerazvrstane ceste od spoja sa javnom cestom Ž5025 do k.br. Pogled 50 biti zatvorene za cjelokupni promet i to u segmentima ovisno o dinamici izvođenja radova.

Investitor predmetnih radova je HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2, a radove izvodi tvrtka DOMENI d.o.o., Matulji.
 
U prilogu ove obavijesti nalaze se prikazi vezani za zatvaranje prometa po pojedinim dionicama kao i obilazni prometni pravci.

Situacija

Dionica 1
Dionica 2
Dionica 3
Dionica 4