Obavijest o zaprimanju zahtjeva

Obavještavamo sve zainteresirane da se Zahtjevi za besplatan javni prijevoz, Zahtjevi za besplatnu marendu u osnovnim školama, Zahtjevi za besplatni produženi boravak i cjelodnevnu nastavu učenika razredne nastave odnosno organiziranog boravka i podučavanje učenika razredne nastave unutar alternativnih programa, Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave učenika razredne nastave odnosno organiziranog boravka i podučavanja učenika razredne nastave unutar alternativnih programa (50%) zaprimaju od 26. kolovoza 2019. godine i to na način da se zahtjevi za tekući mjesec zaprimaju do 10. u mjesecu, tijekom cijele nastavne godine. 

Zahtjevi za pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2019./2020 zaprimaju se od 26. kolovoza do 30. rujna 2019. godine.
Zahtjevi će se zaprimati  u uredovno radno vrijeme pisarnice.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.

Zahtjevi za besplatan javni prijevoz, link: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=7

Zahtjevi za besplatnu marendu u osnovnim školama, link: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=3

Zahtjevi za besplatni produženi boravak i cjelodnevnu nastavu učenika razredne nastave odnosno organiziranog boravka i podučavanje učenika razredne nastave unutar alternativnih programa, link: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=1

Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave učenika razredne nastave odnosno organiziranog boravka i podučavanja učenika razredne nastave unutar alternativnih programa (50%), link: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=37