Obavijest o zaprimanju Zahtjeva iz Programa socijalne skrbi za 2020. godinu

Zahtjevi iz Programa socijalne skrbi za 2020. godinu, uz priloženu dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva, zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 (ex Fina, ulaz do Pošte), a zahtjev se podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. 

NAPOMENA: nepotpuni i nepotpisani zahtjevi neće se zaprimati.

Zahtjevi su dostupni u pisarnici Općine Viškovo u uredovno radno vrijeme ili na web stranici Općine Viškovo: http://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx