Obavijest o zatvaranju dijela ceste Mladenići-Ronjgi

Od srijede, 12. veljače 2020. godine, za sav promet zatvara se dio ceste od Mladenića do Ronjgi. Zbog navedenog, linija 11 KD-a Autotrolej mijenja trasu, iz Rijeke prometuje do Saršona odakle prema Viškovu prometuje minibus trasom: Saršoni, Garići, nova cesta, Brnasi, Viškovo škola u polasku. U povratku Viškovo škola, Marčelji, Garići, Saršoni (Ronjgi). 

Prema privremenom voznom redu linija 17 prometuje od Viškova prema Mladenićima te se pojedini polasci vežu na linije 19, 20 i 21.

Školska kružna linija 11 prometuje: Viškovo škola, Marčelji, Brnčići, Kudeji, Viškovo.

Subotom i nedjeljom polasci linije 11 koji prometuju do Viškova prometuju trasom: Delta, Saršoni, Ronjgi, Garići, Marčelji, Viškovo, Mladenići u polasku i povratku.

Novi vozni red linije 11 dostupan je na sljedećoj poveznici L11_12.02.2020