Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine

Na temelju točke 7. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/02, URBROJ: 2170-09-06/05-20-2) od 18. veljače 2020. godine općinska načelnica Općine Viškovo donosi obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine