Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

Danom 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15), prestala je važiti koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Viškovo  tvrtki TIHA NOĆ d.o.o., Viškovo, Zorzići 24.

Slijedom gore navedenog, obavještavaju se mještani Općine Viškovo da se za usluge prijevoza pokojnika mogu obratiti svakom registriranom pogrebniku koji udovoljava odredbama članka 4. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koji kažu:

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.
Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.