Obavijest - prijave za upis djece kod nove pedijatrice

Zainteresirani za prijave za upis djece kod dr. Brbora mogu se obratiti na e-mail adresu dr.brbora.spec.ped@gmail.com