Obavijest učenicima i roditeljima o povratu besplatnih udžbenika

Obavještavamo sve učenike i roditelje sa područje Općine Viškovo kojima su dodijeljeni besplatni udžbenici da će u periodu od 10. lipnja do 14. lipnja 2019. godine u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo biti organizirano vraćanje udžbenika za učenike Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo, a koje su koristili u školskoj godini 2018/2019. godine. Udžbenici će se preuzimati od 9.00 do 17.00 sati.

Preuzimanje udžbenika za učenike koji pohađaju škole izvan područja Općine Viškovo biti će u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo u periodu od 17. lipnja do 18. lipnja 2019. godine od 9.00 do 17.00 sati, a 19. lipnja 2019. godine od 9.00 do 15.00 sati.

Na temelju članka 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu od školske godine 2019/2020 sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu. Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna postaju vlasništvo škole. Sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj dužne su prije početka školske godine napraviti analizu raspoloživosti udžbenika obveznih predmeta te o potrebama dokupa izvijestiti Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Vezano za novi zakon i naputak Ministarstva znanosti i obrazovanja Općina Viškovo će svojim aktom izvršiti prijenos udžbenika obveznih predmeta Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo nakon organiziranog povrata udžbenika koji su se koristili u pedagoškoj godini 2018/2019. Nabavu razlike udžbenika i podjelu istih za sljedeću školsku godinu 2019/2020 provest će Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo.

Udžbenike za učenike sa prebivalištem na području Općine Viškovo koji pohađaju osnovne škole izvan Općine Viškovo osigurat će škole koje pohađaju.