Obavijest za mještane

U srijedu, 31.07.2019.godine radi se na dvije lokacije zbog izrade prespoja glavnog cjevovoda u naselju Garići (08.30-14.30sati) i prespajanja priključaka u naselju Brnasi (08.30-11.30sati), stoga na tim lokacijama neće biti vode.