Odluka o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2018. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2018. godinu od 24. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2018. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u području sporta dana 6. lipnja 2018. godine donosi:

Odluka o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2018. godinu