ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz kulture Općine Viškovo u 2019. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 09. travnja 2020. godine donijela je slijedeću

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture Općine Viškovo u 2019. godini