Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja u 2020. godini

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 23. prosinca 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU  o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz ostalih društvenih područja u 2020. godini