Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture, religije i ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. studenog 2018. godine donijela je slijedeću

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture, religije i ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2018. godin