Odluka o provedbi mjerenja posebne namjene

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj 3/18, 2/20), Općinska načelnica Općine Viškovo donijela je Odluku o potrebi provedbe mjerenje posebne namjene. Tekst Odluke s obrazloženjem dostupan je na sljedećoj poveznici: 

Odluka o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene