Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine br. 5/2020

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/02, URBROJ: 2170-09-06/05-20-2) od 18. veljače 2020. godine, općinska načelnica Općine Viškovo donosi Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine br. 5/2020. 

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine br. 5/2020