Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Na prijedlog Općinske načelnice Općine Viškovo dana 30. srpnja 2019. godine Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja koja stupa na snagu 01. rujna 2019. godine.

Obrasce Zahtjeva za sufinanciranje djelatnosti dadilja s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve zaprimati će se u pisarnici Općine Viškovo od 01. rujna 2019. godine u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom od 8.30 do 11.00, te od 15.00 do 16.00, četvrtkom i petkom od 08.30 do 11.00 sati, utorkom od 13.00 do 18.00 sati).

Obrasci zahtjeva biti će dostupni posljednji tjedan u mjesecu kolovozu 2019. godine u pisarnici Općine Viškovo ili na web stranici Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr.

Zahtjevi za sufinanciranje koji se podnesu do 10-og u mjesecu vrijede za tekući mjesec.

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.

NAPOMENA:  Ljubazno molimo korisnike da prije predaje zahtjeva, ukoliko nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/503-781, te ista podmire. Ukoliko se utvrdi da s danom podnošenja zahtjeva postoji dug prema Općini Viškovo, zahtjev će biti odbijen.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.