Održana 1. Koordinacija gradonačelnika i načelnika Riječkog prstena i Liburnije

U četvrtak, 26. listopada 2017. godine održana je 1. Koordinacija gradonačelnika i načelnika Riječkog prstena i Liburnije u novom mandatu, kojoj je Općina Viškovo bila domaćin.
 
Na dnevnom redu našle su se teme o sufinanciranju društva za zaštitu životinja Rijeka odnosno azila za životinje, financiranje zaštite od požara, problematika odlaganja otpada te pitanje provedbe postupka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te ocjene o provedbi strateške procjene.
 
Nakon predstavljanja tema, uslijedila je razmjena mišljenja i iskustava čelnika jedinica lokalnih samouprava Riječkog prstena i Liburnije, a sve u cilju boljeg i učinkovitijeg rada te suradnje svih uključenih u lokalnu problematiku.